Teatre Eliseu

Política de privadesa

A través de la present política de privacitat l’AJUNTAMENT DE RODA DE TER vol informar a totes les persones que naveguin i accedeixin al lloc web teatreeliseu.cat sobre els tractaments de dades personals realitzats.

L’accés al lloc web no requereix un registre previ. En tot cas, l’Usuari amb la seva navegació accepta íntegrament la present política de privacitat i política de cookies.

Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través del formulari de contacte d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privacitat, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, l’AJUNTAMENT DE RODA DE TER, responsable del tractament, us facilita la informació bàsica següent sobre Protecció de Dades:

Responsable del Tractament: Ajuntament de Roda de Ter
Adreça: Plaça Major, 4
Codi Postal: 08510
Població: Roda de Ter
Província: Barcelona
País: Espanya
CIF: P0818200H
Telèfon: +34 93 850 00 75
Correu electrònic: rodadeter@rodadeter.cat

Finalitat del tractament: Tractem les dades i la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar l’ús de les funcionalitats posades a disposició a través del lloc web, entre elles, la resposta a tràmits i/o consultes realitzades. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins haver resolt la sol·licitud.

Les dades també s’utilitzaran per l’enviament de comunicacions d’interès en cas que l’usuari ho accepti expressament.

Legitimació: El tractament d’aquestes dades està legitimat pel consentiment exprés de l’interessat.

Criteris de conservació de les dades: Les dades no es conservaran més temps del necessari per a les quals han estat demanades, excepte que hi hagi una obligació legal.

Comunicació de les dades: No es comunicaran a altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de l’interessat.

Transferències internacionals de dades: No es realitzen transferències internacionals de dades a tercers països fora de la Unió Europea.

Drets que assisteixen a l’Interessat: Podreu accedir, rectificar, exercir el dret d’oposició i suprimir les dades, així com limitar el tractament o exercir el dret a la portabilitat de les dades al domicili del responsable, Plaça Major, 4, 08510 Roda de Ter (Barcelona) o a través del correu electrònic info@teatreeliseu.cat.

S’informa a l’interessat que podrà revocar el consentiment de l’enviament de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a info@teatreeliseu.cat

Així mateix, en cas d’incompliment del responsable en el tractament de les vostres dades personals, teniu dret a interposar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada a l’apartat de contacte?

En relació al formulari de la pàgina web, l’Usuari ha d’omplir els marcats com a “obligatoris”. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que l’AJUNTAMENT DE RODA DE TER no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, l’AJUNTAMENT DE RODA DE TER quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’Usuari facilita a l’AJUNTAMENT DE RODA DE TER han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Quines mesures de seguretat té implantades l’entitat?

L’AJUNTAMENT DE RODA DE TER informa que el tractament que realitza de dades personals es realitza en tot moment d’acord amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades i dels serveis de la societat de la informació.

L’AJUNTAMENT DE RODA DE TER informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.